Wat is reconnective healing en hoe werkt het?

Reconnective healing is een vorm van energetische genezing waarvan zelfs gerespecteerde wetenschappers geloven dat dit soort energie voor het eerst op onze planeet voorkomt. Ze weten niet hoe het mogelijk is, maar ze denken dat het mogelijk te wijten is aan verschuivingen in het magnetisch raster van de aarde. Deze verschuivingen werden feitelijk gemeten en zijn goed gedocumenteerd. Verder lijkt het erop dat blootstelling aan deze energetische helende frequenties ons opnieuw verbindt met de totaliteit van het universum, en door dit te doen, worden we opnieuw verbonden met de totaliteit van ons Zijn en van wie we werkelijk zijn. Veel oude teksten hebben over zulke dingen gesproken en het is interessant dat velen zelfs het moment voorspelden waarop we ons nu bevinden. Het moment waarop we ons volledige menselijke potentieel zouden bereiken. Oorspronkelijk waren de meridiaanlijnen (soms acupunctuur of acupressuurlijnen op ons lichaam of de energiebanen) verbonden met de rasterlijnen die de aarde omringen. Deze rasterlijnen zijn ontworpen om verder te gaan en ons te verbinden met een veel groter raster, wat ons bindt met het universum. Maar na verloop van tijd zijn we losgeraakt van deze lijnen. Er wordt niet echt begrepen hoe of waarom dit gebeurde. Kijk echter maar eens naar de piramides van Egypte of andere plaatsen over de hele wereld, waar beschavingen van oudsher dingen deden die voor ons vandaag moeilijk te begrijpen zijn. Reconnective healing wordt beschouwd als een manier om ons opnieuw te verbinden met het universum en met onze essentie (niet alleen doorheen onze essentie). Mensen die een reconnective healing ondergaan, zien resultaten die zich op een directe en permanente manier fysiek manifesteren. In zeldzame gevallen zijn er mensen die in het begin geen herkenbare respons vertonen, maar in de plaats daarvan evolueren na een paar dagen of een paar weken. De meeste reconnective healings zijn permanent. Lees meer over reconnective healing behandelingen door de praktijk Special Life op de pagina www.special-life.nl.

De “Reconnection” van reconnective healing

De “Reconnection” is het overkoepelende proces van opnieuw verbinden met het universum, waardoor reconnective healing kan plaatsvinden. Het doet dit door “nieuwe” axiatonale lijnen aan te brengen die ons in staat stellen om unieke vibratieniveaus en frequenties tebereiken. Deze axiatonale lijnen maken deel uit van een tijdloos netwerk van intelligentie, een paralleldimensionaal circulatiesysteem dat de basisenergie voor de vernieuwingsfuncties van het menselijk lichaam aantrekt. Deze genezingen en evolutionaire frequenties zijn van een nieuwe bandbreedte die worden verwezenlijkt via een spectrum van licht en informatie. Het is via de “Reconnection” dat we in staat zijn om te communiceren met deze nieuwe niveaus van licht en informatie die ons naar de volheid van onze inherente verbinding met het universum brengen. Reconnective healing is geen medische behandeling en is ook niet bedoeld om medische behandelingen te vervangen. Zoals Dr. Eric Pearl zegt: “Je genezing kan komen in een vorm die je verwacht. Of het kan komen in een vorm waar je nog niet eens van gedroomd hebt, een die het universum speciaal voor jou heeft ontworpen! “

Is het een bewezen feit?

Reconnective healing is bewezen en gedocumenteerd in meer dan een dozijn internationale studies. En de wetenschap blijft onderzoeken hoe het werkt. Wetenschappers hebben ontdekt dat wanneer de frequenties van reconnective healing meegaan met onze energielichamen, we op een hoger en meer coherent en harmonisch niveau van licht emitteren en trillen. Dit is aangetoond om ons DNA te herstructureren, dat resulteerde in meetbare hogere niveaus van bio-fotonische lichtemissie. Onderzoeker en Stanford Professor, Emeritus Dr. William Tiller liet optekenen dat wanneer informatie die wordt doorgegeven via de frequenties van reconnective healing, deze wordt geïntroduceerd en zorgt voor:

  • samenhang
  • orde
  • grotere harmonie
  • balans